LEEUW klantenservice
LEEUW zakelijk
LEEUW locaties
Over LEEUW
Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Online voortgang

Heb je interesse? Neem dan contact op via 040-2647373 of info@leeuwopleidingen.nl

NIWO opleiding voor het beroepsgoederenvervoer

Voordat je aan de slag kunt als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg (nationaal en internationaal), moet je voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van die eisen is het behalen van het diploma/getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Beroepsvervoer voor nationaal en internationaal vervoer. Hiervoor dien je een zestal examens af te leggen. Zodra je alle examens hebt behaald, ontvang je het getuigschrift dat je nodig hebt om de Eurovergunning bij de NIWO aan te vragen.

Doelgroep

 • Voor iedereen die een bedrijf heeft in het goederenvervoer of die een bedrijf wilt starten
 • Voor leidinggevenden in deze sector die hun vakkennis willen vergroten.

Resultaat

De klassikale opleiding is ideaal voor personen die in een tijdsbestek van 4 tot 6 weken deze vakbekwaamheid willen behalen. De NIWO opleiding bestaat uit 10 klassikale lesdagen die op doordeweekse dagen plaatsvinden. Na het volgende van de opleiding heb je kennis over:

 • Bedrijfsmanagement
 • Calculatie
 • Financieel Management
 • (Internationaal) Wegvervoer goederen
 • Personeelsmanagement

Inhoud NIWO opleiding

De opleiding bestaat uit zes modules.

 • Bedrijfsmanagement: marketing en strategie, oprichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, faillissementsrecht, verzekeringen, ondernemingsplan, (motorrijtuig)belastingen, facturatie en criminaliteit
 • Calculatie: kostprijsberekening, wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden, wat is voor- en nacalculatie en hoe bereken ik mijn verkoopprijs
 • Financieel management: bedrijfsadministratie (boekhouden), balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gerelateerde onderwerpen zoals bijvoorbeeld de btw, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde gegevensbewerking
 • Wegvervoer Goederen 1: WWG, CEMT-vergunningen, infrastructuur in Europa, internationale regelingen en overeenkomsten (CMR, ADR, AETR, etc.), gebruik van landendocumentatie
 • Wegvervoer Goederen 2: logistiek (verpakkingsmaterialen), distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, Wet Wegvervoer Goederen, Specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP. Verder komen er nog een aantal technische onderwerpen aan bod, zoals: laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.
 • Personeelsmanagement: organisatie van het bedrijf, personeelsplanning, cao, arbeidstijdenbesluit, leidinggeven, sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid, vrij verkeer in Europa

Examen

 • Je moet zelf de examens aan vragen bij het CBR.
 • Alle onderdelen worden online (per computer) afgenomen en bestaan uit meerkeuzevragen. Het examen van iedere module moet je minsten met een 6 oafronden. Houd er rekening mee dat je ongeveer zes weken voor de gewenste examendatum je aanvraag in dient te sturen. Per dag kun je maximaal twee examens doen.
 • De geldigheidsduur van de uitslag van een examen is 5 jaar. Voor enkele examens mag u naslagwerken gebruiken. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het cbr.

Werkwijze aanvraag

Het aanvraagformulier kunt u downloaden. Nieuwe formulieren kunt u downloaden op de website van het CBR. U kunt dit formulier online invullen, vervolgens afdrukken, ondertekenen en per post sturen aan het CCV, afdeling Ondernemersexamens.

De nieuwste manier om examens aan te vragen is middels uw DigiD. Via deze link komt u op de pagina om in te loggen. Heeft u nog geen DigiD? Op dezelfde pagina staat een link om uw eigen DigiD aan te vragen.

Ga bovenin naar het tabblad `reserveren`. Kies daarna `Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg`. Hier kunt u per module een reservering plaatsen.

Na ontvangst door het CCV ontvangt u per e-mail een bevestiging met een acceptgiro. U dient het examengeld altijd vooraf te betalen!

Meezenden met de aanvraag

Bij de eerste aanmelding dient u een recente pasfoto (uw naam en geboortedatum op de achterzijde) mee te zenden.

Meenemen naar het examen

U wordt toegelaten tot het examen indien u een wettig legitimatiebewijs en de oproep voor het examen kunt tonen. U krijgt tijdens enkele examens een rekenmachine of naslagwerken van het CCV ter inzage.

Extra Informatie

 • Lesboeken : Alle lesboeken zijn inbegrepen bij de opleidingsprijs.
 • Naslagwerk: Tijdens de opleiding leert u gebruik te maken van een aantal naslagwerken. Deze naslagwerken mag u ook gebruiken tijdens de examens. Op de website van het CBR vindt u de laatste versies.
 • Tijdsinvestering : Wij adviseren u, naast de lesdagen, rekening te houden met hetzelfde aantal uren aan zelfstudie en examenvoorbereiding.
 • SOOB subsidie: SOOB stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige- en toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Dit doet zij door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt. Om in aanmerking te komen voor SOOB subsidie dient uw bedrijf aangesloten te zijn bij de cao voor het beroepsgoederenvervoer. Klik hier voor meer informatie over SOOB.
 • Voor de Ondernemersopleiding kunt u SOOB subsidie aanvragen. Dit kan oplopen tot een subsidie van € 1.425 voor de gehele opleiding. Meer informatie over SOOB vind je hier.
MEER INFORMATIE OVER Ondernemersopleiding transport NIWO

  USP
  Sinds 1962
  USP
  Lestijd is lestijd
  USP
  Altijd dezelfde instructeur
  USP
  Snel starten
  USP
  Beste opleider 2022
  USP
  Online voortgang