Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app

Heb je interesse? Neem dan contact op via 040-2647373 of info@leeuwopleidingen.nl

Ondernemersopleiding transport NIWO

Voordat je aan de slag kunt als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg (nationaal en internationaal), moet je voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van die eisen is het behalen van het diploma/getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Beroepsvervoer voor nationaal en internationaal vervoer. Hiervoor dien je een zestal examens af te leggen. Zodra je alle examens hebt behaald, ontvang je het getuigschrift dat je nodig hebt om de Eurovergunning bij de NIWO aan te vragen.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor personen die een bedrijf hebben of willen starten in het goederenvervoer. Deze opleiding is ook geschikt voor leidinggevenden in de sector goederenvervoer die hun vakkennis willen vergroten.

 

Inhoud van de training

De opleiding bestaat uit zes modules.

Bedrijfsmanagement

 • Marketing en strategie
 • Oprichten van een eigen bedrijf
 • Aansprakelijkheid
 • Faillissementsrecht
 • Verzekeringen
 • Ondernemingsplan
 • (Motorrijtuig)belastingen
 • Facturatie en criminaliteit

Calculatie

 • Kostprijsberekening
 • Wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en houden
 • Wat is voor- en nacalculatie en hoe bereken ik mijn verkoopprijs?

Financieel management

 • Bedrijfsadministratie (boekhouden)
 • Balans lezen
 • Beoordeling van jaarstukken en hieraan gerelateerde onderwerpen zoals btw
 • Kredieten
 • Hypothecaire leningen
 • Betalingsverkeer en geautomatiseerde gegevensbewerking

Wegvervoer Goederen 1

 • WWG
 • CEMT-vergunningen
 • Infrastructuur in Europa
 • Internationale regelingen en overeenkomsten zoals CMR, ADR, AETR, etc.
 • Gebruik van landendocumentatie

Wegvervoer Goederen 2

 • Logistiek (verpakkingsmaterialen)
 • Distributiekanalen
 • Vervoerstechnieken
 • Ladingdocumenten
 • ICT en weginfrastructuur
 • Wet Wegvervoer Goederen
 • Specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP

Personeelsmanagement

 • Organisatie van het bedrijf
 • Personeelsplanning
 • Cao
 • Arbeidstijdenbesluit
 • Leidinggeven
 • Sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen
 • Personeelsdocumenten
 • Vakbekwaamheid
 • Vrij verkeer in Europa

Verder komen er nog een aantal technische onderwerpen aan bod:

 • Laadbakberekening
 • Wagenparkbeheer
 • Voertuigdocumenten
 • Geluidshinder
 • Koelinstallaties
 • Vervoer van vee en afvalstoffen

 

Examen

Tijdens het examen op de computer komen alle onderwerpen aan bod. De toets bestaat uit meerkeuzevragen. Houd er rekening mee dat je ongeveer zes weken vóór de gewenste examendatum een examenaanvraag in moet dienen. Per dag kun je maximaal twee examens afleggen.

De geldigheidsduur van een behaald examen is vijf jaar. Voor enkele examens mag je naslagwerken gebruiken. Kijk voor meer informatie hierover op de website van het CBR/CCV.

Opleidingsmogelijkheden

De opleiding kan op de volgende manieren gevolgd worden:

 • Dagopleiding van ongeveer drie maanden
 • Spoedopleiding van ongeveer drie weken
 • Thuisstudie
 • Privé-opleiding

 

Naslagwerk
Tijdens de opleiding leer je gebruik te maken van een aantal naslagwerken.
Deze naslagwerken mag je ook gebruiken tijdens de examens. Op de website van het CBR kun je de laatste versies vinden.

Tijdsinvestering 
Houd er rekening mee dat de duur van de opleiding ongeveer verdubbeld wordt, omdat je ook nog uren kwijt bent aan thuisstudie en examenvoorbereiding.

Opleidingslocaties

LEEUW verzorgt de opleiding voor transportondernemers in Eindhoven of Haaren.

SOOB-subsidie
SOOB stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door aan huidige en toekomstige medewerkers in de bedrijfstak subsidies te verstrekken via het SOOB-subsidiepunt. Om in aanmerking te komen voor SOOB-subsidie dient het bedrijf waar je werkt aangesloten te zijn bij de cao voor het beroepsgoederenvervoer.

Algemeen
Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Deel deze pagina via
Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app