Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app

Heb je interesse? Neem dan contact op via 040-2647373 of info@leeuwopleidingen.nl

Hoog slagingspercentage
Ervaren docenten

ADR klasse 1 + 7

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren boven de vrijstellingsgrens dienen in het bezit te zijn van het ADR certificaat. Mocht de chauffeur stoffen uit de klasse 1 en 7 vervoeren (explosieve en radioactieve stoffen), dan moet er een aanvullend ADR examen worden afgelegd.

Doelgroep

Voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen willen vervoeren inclusief stoffen uit de klasse 1 en 7.

Doel

Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen.

Duur

Voor zowel klasse 1 als klasse 7 geldt dat die 1 dagdeel duurt.

Aantal deelnemers

20 deelnemers per dag per instructeur.

Inhoud van de training

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De onderstaande onderwerpen worden behandeld:

Klasse 1

–   Wet- en regelgeving

–   Specifieke voorschriften voor de voertuigen

–   Bewegingen van de lading

–   Algemene kennis van diverse laad- en lossystemen

–   Specifieke voorschriften

Klasse 7

–       Specifieke gevaren die met straling verband houden

–       Specifieke voorschriften inzake verpakkingen, behandeling, samenlading en stuwage

–       Te nemen maatregelen in geval van een ongeval waarbij radioactieve stoffen betrokken zijn

Examen

Examen bij het CCV

Het examen bestaat voor zowel Klasse 1 als Klasse 7 uit 15 vragen.

Geldigheid certificaat

5 jaar.

Algemeen
In het bezit van het C of D rijbewijs.

Deel deze pagina via
Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app