LEEUW klantenservice
LEEUW zakelijk
LEEUW locaties
Over LEEUW
Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Online voortgang

Heb je interesse? Neem dan contact op via 040-2647373 of info@leeuwopleidingen.nl

Dagcursus inclusief certificaat
Kan meetellen voor code 95
Opleiding op locatie van de klant met een meeneemheftruck van de klant

Meeneemheftruck

De training meeneemheftruck – met een erg hoog slagingspercentage – verschaft  kennis en vaardigheden met betrekking tot het werken met een meeneemheftruck. Tijdens deze training worden praktijk en theorie afgewisseld. De nadruk van de training ligt op de praktijkoefeningen en de dag wordt afgesloten door een examen.

Vanuit de Arbowet is het verplicht gesteld dat medewerkers voor het besturen van bedrijfsvoertuigen een specifiek certificaat nodig hebben. Wanneer er een calamiteit of controle plaatsvindt, moet je kunnen aantonen dat je in staat bent om het voertuig veilig te bedienen. Het ongeval of andere calamiteit kan dus niet zjin veroorzaakt door onkunde of door onrechtmatig gebruik. Dit is ook het geval voor het besturen van een meeneemheftruck. Na de training beschik je over voldoende kennis op het gebied van veiligheid en de risico’s van het bedrijfsvoertuig. Door het positief afronden van het examen behaal je het certificaat dat 5 jaar geldig is. Met een certificaat kun je aantonen dat je een meeneemheftruck kan besturen. Hierdoor voldoe je aan alle wettelijke verplichtingen.

Doelgroep

Personen die met een meeneemheftruck werken.

Doel

De medewerker(ster) is na afloop van de training in staat om:

 • veilig en verantwoord met een meeneemheftruck te werken
 • de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit te blijven voeren
 • het dagelijks onderhoud uit te blijven voeren.

Duur

1 dag.

Aantal deelnemers

6 deelnemers per dag per instructeur.

Inhoud van de meeneemheftruck

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De onderstaande onderwerpen worden behandeld:

 • Arbo wetgeving
 • Rijvaardigheid
 • Definitief en keuringen
 • Lastbehandeling
 • Controle en onderhoud
 • Laden en lossen van vrachtwagens
 • Aan- afkoppelen van de vrachtwagen

Certificaat behalen

Gedurende de opleiding krijgt de leerling meerdere opdrachten die hij/zij goed leren te volbrengen. De leerling toont zo aan dat hij/zij veilig en efficiënt de meeneemheftruck kan besturen. Hiermee kan de deelnemer van de opleiding op de eerste plaats aantonen dat hij/zij gedegen is opgeleid én tegelijkertijd correct kan werken met een meeneemheftruck. De leerling rondt zo de opleiding positief af met een certificaat van LEEUW opleidingen.

Geldigheid certificaat

 • 5 jaar
 • Vanaf 6 maanden voor het verlopen van het certificaat is het mogelijk om deel te nemen aan het hercertificatie-examen.

Algemeen

Minimaal 16 jaar.

Subsidie

Afhankelijk van de branche waarbij u bent aangesloten, zijn er mogelijkheden om de opleiding gedeeltelijk of geheel te laten bekostigen. LEEUW opleidingen is bekend met verschillende regelingen. Hier vindt u deze subsidies/regelingen/fondsen.

MEER INFORMATIE OVER het Meeneemheftruck

  USP
  Sinds 1962
  USP
  Lestijd is lestijd
  USP
  Altijd dezelfde instructeur
  USP
  Snel starten
  USP
  Beste opleider 2022
  USP
  Online voortgang