Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app
Basisveiligheid VCA
195,-
Locatie
Datum
Tijd
Plek
Inplannen
Eindhoven
25-08-2022
08:00 - 17:00
12 plekken
Eindhoven
29-09-2022
08:00 - 17:00
14 plekken
Eindhoven
27-10-2022
08:00 - 17:00
14 plekken
Eindhoven
24-11-2022
08:00 - 17:00
15 plekken
Eindhoven
22-12-2022
08:00 - 17:00
16 plekken
Online inplannen
Direct aansluitend examen
Hoog slagingspercentage
Klassikale opleiding in het Nederlands,Engels, Pools of Arabisch

VCA VOL

Alle medewerkers moeten beschikken over basiskennis ten aanzien van veiligheid. De werkgever heeft de wettelijke verplichting om voorlichting en instructie te geven over de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze risico’s te beperken. Wanneer je als bedrijf gaat leveren aan VCA-gecertificeerde bedrijven, moet je aan kunnen tonen dat je medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor medewerkers die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers die laad- en loswerkzaamheden verrichten op terreinen van de (petro)chemische industrie, zoals kiepautochauffeurs, kraanmachinisten, personeel van aannemers en constructiebedrijven en schilders.

Doel

Deze training heeft als doel om deelnemers de basiskennis over veiligheid bij te brengen en om hen inzicht te geven in alle veiligheidsaspecten met betrekking tot het werken voor VCA-gecertificeerde bedrijven. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt het ‘’Basisveiligheid VCA-certificaat’’ uitgereikt.

Basisveiligheid VCA-certificaat

Deze training wordt afgesloten met een examen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt het ‘’Basisveiligheid VCA-certificaat’’ uitgereikt. Dit certificaat is 10 jaar geldig.

Duur

Een dag

Aantal deelnemers

20 deelnemers per dag, per instructeur

Inhoud van de training

  • Arbeidsomstandighedenwetgeving
  • Risico’s en preventie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand- en explosiegevaar
  • Elektriciteit
  • Machines en gereedschappen
  • Hijsen en tillen
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Deel deze pagina via
Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app