Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app

Haal code 95 (basiskwalificatie) of volg nascholingen bij LEEUW opleidingen

Code 95 is een verplichte Europese richtlijn voor het beroepsmatig rijden van een vrachtauto en/of bus waarvoor een rijbewijs C, C1, D of D1 zonder of met aanhanger noodzakelijk is. Deze komt op het rijbewijs te staan en is vijf jaar geldig. Om deze kwalificatie op het rijbewijs te behouden, moeten er 35 uur nascholing per vijf jaar gevolgd worden.

Code 95 nascholingen

Bij LEEUW opleidingen zijn er zowel praktische als theoretische nascholingen te volgen:

 • de praktische nascholingen hebben een W-code. Theorie en praktijk wisselen elkaar af.
 • de theoretische nascholingen hebben een U-code. Bij een theoretische nascholingen gaat het om een leerzame theoretische opleiding waarbij ook een praktijkgedeelte zit.

Uitzonderingen

Sommige beroepsbestuurders hoeven de code 95 niet te behalen. Het gaat onder andere om hulpdiensten en defensie die zijn vrijgesteld. Alle vrijstellingen zijn op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport te vinden.
Voor het besturen van een vrachtauto of bus voor privédoeleinden is de kwalificering ook niet nodig.

Hoe kun je een nascholing volgen?

Wat is een nascholing met e-learning?

De e-learning is een individuele, online leermethode ter voorbereiding van het klassikale deel. In de e-learning wordt de uitleg over een onderwerp met beeldmateriaal ondersteund. Hierdoor is de lesstof afwisselend en duidelijk. De e-learning is verdeeld in hoofdstukken. Op het einde van ieder hoofdstuk krijg je een aantal toetsingsvragen. Je mag pas met het volgende hoofdstuk starten wanneer je de vragen goed beantwoordt. Het grote voordeel van e-learning is dat jij bepaalt waar en wanneer je de e-learning maakt.

Je krijgt uiterlijk 10 dagen voor je klassikale les de code voor de e-learning in je mailbox. Je mag echter pas 10 dagen voor aanvang ermee starten en je ontvangt hiervan een herinnering. De e-learning telt voor 4 uur. Je bepaalt zelf het tempo van de lesstof. De toestingsvragen moet je wel binnen een bepaalde tijd invullen. De e-learning moet afgerond zijn vóór de start van de klassikale les. Als je de e-learning hebt afgerond, krijg je een certificaat te zien. Dit certificaat moet je kunnen voorleggen aan de docent bij de start van het klassikale deel. Het klassikale deel van de nascholing telt voor de resterende 3 uur. Het klassikale deel vindt plaats bij LEEUW opleidingen of eventueel incompany. Wanneer de volledige nascholing is afgerond, krijgt de cursist de 7 nascholingsuren die meetellen voor de code 95.

Wat houdt een klassikale nascholing in?

Een klassikale nascholing vindt op onze locatie plaats of incompany. Meerdere cursisten nemen gelijktijdig hieraan deel. Wanneer de nascholing is afgerond, krijgt de cursist de 7 of 14 nascholingsuren die meetellen voor de code 95.

Wat is een nascholing met e-learning of klassikaal?

Bij deze nascholing heb je een keuze. Kies je ervoor om een e-learning voorbereiding te doen die wordt afgesloten met 3 uur klassikale nascholing? Of verkies je een volledige klassikale nascholing van 7 uur?

Deze nascholing met e-learning of klassikaal volg je bij LEEUW opleidingen.

Meer informatie over de basiskwalificatie en nascholingen

  USP
  Sinds 1962
  USP
  Lestijd is lestijd
  USP
  Altijd dezelfde instructeur
  USP
  Snel starten
  USP
  Beste opleider 2022
  USP
  Eigen mobiele app