Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app

Heb je interesse? Neem dan contact op via 040-2647373 of info@leeuwopleidingen.nl

Ervaren docenten
Voldoet aan de ARBO richtlijn
Kan meetellen voor code 95

Hoogwerker

Aan de bedieners van een hoogwerker worden hoge eisen gesteld als het gaat om veilig en verantwoord werken. Daarom moeten deze persoenen voldoen aan de meest recente veiligheidsvoorschriften.

Doelgroep

Personen die met een hoogwerker werken of willen gaan werken

Doel

De medewerker(ster) is na afloop van de training in staat om:

 • veilig en verantwoord met een hoogwerker werken
 • de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit te blijven voeren
 • het dagelijks onderhoud uit te blijven voeren
 • Bedienen van een hoogwerker.

Duur

1 dag.

Aantal deelnemers

6 deelnemers per dag per instructeur.

Inhoud van de training

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De onderstaande onderwerpen worden behandeld:

 • Veilig rijden
 • Rijvaardigheid
 • Beweging van het hefvlak
 • Inspectie voor gebruik
 • Veiligheid en Arbowet

Geldigheid certificaat
5 jaar
Vanaf 6 maanden voor het verlopen van het certificaat is het mogelijk om deel te nemen aan het hercertificatie-examen.

Algemeen
Minimaal 16 jaar.

Subsidie
Afhankelijk van de branche waarbij u bent aangesloten, zijn er mogelijkheden om de opleiding gedeeltelijk of geheel te laten bekostigen. LEEUW opleidingen is bekend met verschillende regelingen. Hier vindt u deze subsidies/regelingen/fondsen.

MEER INFORMATIE OVER het hoogwerkercertificaat

  USP
  Sinds 1962
  USP
  Lestijd is lestijd
  USP
  Altijd dezelfde instructeur
  USP
  Snel starten
  USP
  Beste opleider 2022
  USP
  Eigen mobiele app