Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app

Heb je interesse? Neem dan contact op via 040-2647373 of info@leeuwopleidingen.nl

Ervaren docenten
Veel praktijkoefeningen
Online plannen

Heftruckopleiding zonder ervaring: tweedaagse opleiding

Er zijn veel magazijn- en warehousemedewerkers die incidenteel met een vorkheftruck werken. Het is erg belangrijk om te beseffen dat het besturen van een vorkheftruck gevaarlijk kan zijn. Bij het besturen van een vorkheftruck moet de nadruk liggen op veiligheid, voor zowel de bestuurder als voor andere medewerkers.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor personen die nog geen ervaring hebben bij het besturen van een vorkheftruck. Voor vorkheftruckchauffeurs met ervaring kijk je hier.

Doel

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om:

 • Veilig en verantwoord met een hef- of reachtruck te blijven werken
 • De veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit te blijven voeren
 • Het dagelijks onderhoud uit te blijven voeren

Duur

Twee dagen.

Aantal deelnemers

Zes deelnemers per dag, per instructeur.

Inhoud van de training

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De onderstaande onderwerpen worden behandeld:

 • Veiligheidsaspecten A.I.14 en 17 (Arbo)
 • Hefvermogen, zwaartepunt, lastdiagram
 • Veilig werken en uitvoeren van opdrachten
 • Rijklaar maken van de vorkheftruck
 • Technische specificaties
 • Theorietoets en praktijkbeoordeling

Geldigheid certificaat

5 jaar
Vanaf 6 maanden voor het verlopen van het certificaat is het mogelijk om deel te nemen aan het hercertificatie-examen.

Algemeen

Minimaal 16 jaar.

Subsidie

Afhankelijk van de branche waarbij u bent aangesloten, zijn er mogelijkheden om de opleiding gedeeltelijk of geheel te laten bekostigen. LEEUW opleidingen is bekend met verschillende regelingen. Hier vindt u deze subsidies/regelingen/fondsen.

Code 95

Het is mogelijk om deze opleiding voor code 95 te volgen: Veilig werken met vorkheftruck U16. De waarde van deze opleiding telt dan voor 14 uur (theorie). Hier leest u daar meer over.

MEER INFORMATIE OVER HET HeftruckCERTIFICAAT (zonder ervaring)

  USP
  Sinds 1962
  USP
  Lestijd is lestijd
  USP
  Altijd dezelfde instructeur
  USP
  Snel starten
  USP
  Beste opleider 2022
  USP
  Eigen mobiele app