LEEUW klantenservice
LEEUW zakelijk
LEEUW locaties
Over LEEUW
Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Online voortgang

een bevroren rijbewijs

Hoe kun je een bevroren of verlopen rijbewijs weer activeren?

Een geldig rijbewijs is van essentieel belang voor mensen die beroepsmatig achter het stuur zitten. Iedere vrachtchauffeur, buschauffeur of taxichauffeur moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Een actief rijbewijs is het bewijs van je vakbekwaamheid en verantwoordelijkheid. Voor iedere beroepschauffeurs met code 95 is het behoud van de rijbevoegdheid een cruciale factor. Voordat je kunt beginnen aan nascholing voor code 95, moet je ervoor zorgen dat je rijbewijs geldig is en niet ‘bevroren’. In deze blog zullen we uitleggen waarom dit belangrijk is en hoe je de bevroren status kunt opheffen.

Waarom is een geldig rijbewijs belangrijk voor code 95?

Wettelijke Verplichting

In veel Europese landen is Code 95 verplicht voor beroepschauffeurs. Deze nascholing is bedoeld om de kennis en vaardigheden van chauffeurs te verbeteren, zodat ze veiliger kunnen rijden. Om deel te nemen aan deze nascholing, moet je een geldig rijbewijs hebben.

Om code 95 op het rijbewijs te behouden, moeten er 35 uur nascholing per vijf jaar gevolgd worden. Hiervan mogen maximaal drie nascholingen een e-learning methode hebben. Het is verplicht om in ieder traject zeven uur praktische nascholingen te volgen. Chauffeurs die binnen de termijn van vijf jaar geen 35 uur nascholing hebben gevolgd, mogen niet meer beroepsmatig rijden.

Elk land mag voor de Europese Richtlijnen Vakbekwaamheid zijn eigen keuzes maken met betrekking tot het vaststellen van cursussen die voor deze beroepsgroepen verplicht en gecertificeerd zijn.
In Nederland heeft het CCV, onderdeel van het CBR, de taak gekregen om dit in goede en gecontroleerde banen te leiden. Men zal dan ook van elke chauffeur exact bijhouden met welke gecertificeerde cursus en welke gecertificeerde instructeur hij die uren heeft gevolgd.

Risico’s bevroren rijbewijs

Als je rijbewijs is verlopen of bevroren, ben je niet wettelijk bevoegd om een voertuig te besturen. Als dit aan het licht komt, kunnen er sancties volgen, waaronder boetes of zelfs tijdelijke schorsing van je rijbevoegdheid.

Verlies van werk

Voor beroepschauffeurs kan het verlies van hun rijbevoegdheid leiden tot het verlies van hun baan. Werkgevers vertrouwen erop dat hun chauffeurs voldoen aan de wettelijke vereisten om te rijden, en een bevroren rijbewijs kan leiden tot ontslag.

Het opheffen van de bevroren status van je rijbewijs

Voor het behalen van de code 95 nascholing is het verplicht een geldig C of D rijbewijs te hebben. Je controleer de vervaldatum op de achterzijde van je rijbewijs. Als je ontdekt dat je rijbewijs is bevroren of binnenkort verloopt, is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Helaas is het dan niet mogelijk om de code 95 nascholing te volgen.
In de afbeelding zie je bij kolom 11 de geldigheid van het rijbewijs en onder kolom 12 de geldigheid van code 95. Let hierbij op: deze periode kan afwijken van de geldigheid van het rijbewijs.

Met deze stappen kun je de bevroren status van je rijbewijs opheffen:

 1. Gezondheidsverklaring

  Vul via deze link een gezondheidsverklaring in de voor de categorieën waarvoor verlenging noodzakelijk is. Hoe je de gezondheidsverklaring invult, leggen we hier stapsgewijs uit bij het kopje ‘gezondheidsverklaring invullen’.

 2. Medische keuring

  Na ontvangst van een ZD-code van het CBR, kun je een afspraak kunt maken voor een medische keuring.

 3. Beoordeling van het CBR

  Indien u medisch geschikt bent, ontvang je deze terugkoppeling van het CBR.

 4. Rijbewijs aanvragen

  Vervolgens vraag je het rijbewijs aan.

 5. Inschrijven nscholing.

  Als je weer een geldig rijbewijs hebt, kun je de nascholing gaan volgen voor de vereiste nascholingen om je rijbevoegdheid te behouden voor code 95.

Hopelijk ben je door deze blog bewuster van het belang van een geldig rijbewijs voor code 95 nascholing en hoe je de bevroren status van je rijbewijs kunt opheffen. Wanneer je nog vragen hierover hebt, helpt LEEUW opleidingen je graag. Neem dan ajb contact met ons op tijdens kantoortijden of stuur een bericht via onderstaand formulier.

Veel succes en veilige ritten!

Heb je nog vragen over een bevroren rijbewijs | blog

  USP
  Sinds 1962
  USP
  Lestijd is lestijd
  USP
  Altijd dezelfde instructeur
  USP
  Snel starten
  USP
  Beste opleider 2022
  USP
  Online voortgang