LEEUW klantenservice
LEEUW zakelijk
LEEUW locaties
Over LEEUW
Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Online voortgang

De capaciteitentest is een onafhankelijke en uitgebreide assessment

Het traject om het rijbewijs voor de vrachtwagen, vrachtwagen en aanhangwagen of de bus te halen, is kostbaar. Om volledig inzicht te krijgen in de slagingskans van je kandidaat biedt LEEUW opleidingen de capaciteitentest aan. Deze uitgebreide test bestaat uit drie onderdelen: een rijtest, een medische keuring en een assessment. Het resultaat van de rijtest en het assesment gaat zowel naar de opdrachtgever en de kandidaat. Het resultaat van de medische keuring is vanwege de pivacy alleen voor de kandidaat.

Rijtest

Een rijtest van 1,5 uur geeft een goed beeld van de haalbaarheid voor het behalen van het praktijkgedeelte binnen een bepaalde tijd. De instructeur maakt een inschatting hoeveel lessen de kandidaat nodig heeft om de eerste keer te kunnen slagen.

Medische keuring

Een medische keuring is verplicht bij iedere categorie beroepsrijbewijs. Een medische geschikte kandidaat kan starten met de opleiding. Wanneer een kandidaat medisch ongeschikt wordt bevonden, zijn er twee opties.

 • Je gaat binnen de gestelde termijn (meestal 6 weken) in bezwaar tegen het negatieve besluit van het CBR.
 • Je vraagt een herkeuring aan bij het CBR binnen de gestelde termijn (vaak 2 of 4 weken). Hiermee kom je op tegen de medische beoordeling van de keuringsarts. Het CBR verwijst je dan naar een andere onafhankelijke keuringsarts. De herkeuring bestaan uit een medische test en/of een (aanvullende) rijtest.

Assessment

Het assessment geeft een beeld of de kandidaat in staat is om het theoretische deel van de opleiding te kunnen volgen. Taal- en rekenvaardigheid worden hier beoordeeld, alsmede de motivatie, accuratesse en leerrendement.

Resultaat

Uit de capaciteitentest volgt een uitgebreide rapportage en advies of een kandidaat kan slagen. Dit advies komt eventueel met een voorstel van aanvullende mogelijkheden en ondersteuning om de kandidaat te laten slagen voor het theoretische en/of praktische onderdeel van de opleiding.

Wil je meer informatie over de capaciteitentest?

  USP
  Sinds 1962
  USP
  Lestijd is lestijd
  USP
  Altijd dezelfde instructeur
  USP
  Snel starten
  USP
  Beste opleider 2022
  USP
  Online voortgang