Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app

Gedragscode NRTO

LEEUW opleidingen is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Dit is een brancheorganisatie voor de particuliere onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders in Nederland. Alle leden hebben zich geconformeerd aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs en dit vastgelegd in een eigen Gedragscode, uitgesplitst naar een gedragscode voor Consumenten en voor Beroep en bedrijf.

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan onze gedragscode. De beginselen in deze gedragscode zijn:

 1. Zorgvuldigheidsbeginsel
 2. Rechtszekerheidsbeginsel
 3. Redelijkheidsbeginsel
 4. Betrouwbaarheidsbeginsel
 5. Kenbaarheidsbeginsel

LEEUW opleidingen voldoet aan de eisen van de gedragscode en wij onderschrijven de gedragscode.

Klik hier voor de pagina waar je de actuele versie van de gedragscode kunt downloaden.

Meer informatie over de branchevereniging NRTO

  USP
  Sinds 1962
  USP
  Lestijd is lestijd
  USP
  Altijd dezelfde instructeur
  USP
  Snel starten
  USP
  Beste opleider 2022
  USP
  Eigen mobiele app