Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app

Heb je interesse? Neem dan contact op via 040-2647373 of info@leeuwopleidingen.nl

Verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren
Alle kennis over eigenschappen en gevaren van stoffen

ADR basis U01

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren dienen in het bezit zijn van (tenminste) het ADR-basiscertificaat

Doelgroep

Deze training is bestemd voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen willen vervoeren.

Doel

Deze training heeft als doel om deelnemers kennis te laten maken met de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG. Zij zullen na de training ook in staat zijn om dit allemaal toe te passen.

Duur

Vier dagdelen.

Aantal deelnemers

20 deelnemers per dag, per instructeur.

Inhoud van de training

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De onderstaande onderwerpen worden behandeld:

  • Wet- en regelgeving
  • Eigenschappen gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklassen
  • Documenten
  • Voertuigeisen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen PBM
  • Brandbestrijding

Waarde nascholing code 95

14 uur (theorie)

Algemeen
Tarieven zijn exclusief aan- en afmelden Code 95 – CCV
Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Deel deze pagina via
Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app