Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app
Basisveiligheid VCA
208,-
Locatie
Datum
Tijd
Plek
Inplannen
Eindhoven
29-07-2022
08:30 - 16:30
24 plekken
Eindhoven
29-07-2022
08:30 - 16:30
24 plekken
Eindhoven
25-08-2022
08:00 - 17:00
16 plekken
Eindhoven
25-08-2022
08:00 - 17:00
16 plekken
Eindhoven
29-09-2022
08:00 - 17:00
16 plekken
Eindhoven
29-09-2022
08:00 - 17:00
16 plekken
Eindhoven
27-10-2022
08:00 - 17:00
15 plekken
Eindhoven
27-10-2022
08:00 - 17:00
15 plekken
Eindhoven
24-11-2022
08:00 - 17:00
16 plekken
Eindhoven
24-11-2022
08:00 - 17:00
16 plekken
Eindhoven
22-12-2022
08:00 - 17:00
16 plekken
Eindhoven
22-12-2022
08:00 - 17:00
16 plekken

VCA Basisveiligheid U05      

Alle medewerkers moeten beschikken over basiskennis ten aanzien van veiligheid. De werkgever heeft de wettelijke verplichting om voorlichting en instructie te geven over de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden en hoe deze risico’s te beperken. Wanneer je als bedrijf gaat leveren aan VCA-gecertificeerde bedrijven, moet je aan kunnen tonen dat je medewerkers in het bezit zijn van een erkend veiligheidscertificaat.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor medewerkers die werken voor opdrachtgevers die het VCA-certificaat verplicht stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medewerkers die laad- en loswerkzaamheden verrichten op terreinen van de (petro)chemische industrie, zoals kiepautochauffeurs, kraanmachinisten, personeel van aannemers en constructiebedrijven en schilders.

Doel

Deze training heeft als doel om deelnemers de basiskennis over veiligheid bij te brengen en om hen inzicht te geven in alle veiligheidsaspecten met betrekking tot het werken voor VCA-gecertificeerde bedrijven.

Duur

Een dag

Taal

Deze training wordt in het Nederlands gegeven.

Aantal deelnemers

20 deelnemers per dag, per instructeur

Inhoud van de training

  • Arbeidsomstandighedenwetgeving
  • Risico’s en preventie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand- en explosiegevaar
  • Elektriciteit
  • Machines en gereedschappen
  • Hijsen en tillen
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Waarde nascholing code 95

7 uur (theorie)

Basisveiligheid VCA-certificaat

Het is mogelijk om een examen Basisveiligheid VCA-examen af te leggen. Je ontvangt dan een certificaat hiervoor wanneer je slaagt. Dit certificaat is dan 10 jaar geldig.

Algemeen

Tarieven zijn exclusief aan- en afmelden Code 95 – CCV
Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Deel deze pagina via
Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app