Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app

Heb je interesse? Neem dan contact op via 040-2647373 of info@leeuwopleidingen.nl

Voertuigcontrole op eventuele technische gebreken
Noodstop op glad wegdek

Veilig werken met de vrachtauto W07

Dat veilig werken prioriteit heeft staat buiten kijf, maar wat houdt veilig werken met de vrachtwagen nu precies in? De chauffeur staat centraal in deze opleiding. De opleiding is aangevuld met aspecten zoals: voertuigcontrole, dode hoek, remtechnieken etc. Allemaal kennis en vaardigheden die werken met de vrachtauto veiliger maken.

Doel

Deze training heeft als doel om chauffeurs op een veilige en verantwoorde manier met de vrachtwagen om te laten gaan

Duur

2 dagdelen

Aantal deelnemers

6 deelnemers

Inhoud van de training

De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De onderstaande onderwerpen worden behandeld:

  • Voertuigcontrole
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Rem-, bocht- en rijtechnieken
  • Gebruik van veiligheidssystemen
  • Bijzondere verrichtingen

Waarde nascholing code 95

7 uur praktijk

Algemeen
Tarieven zijn exclusief aan- en afmelden Code 95 – CCV
Op al onze cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Deel deze pagina via
Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Eigen mobiele app