LEEUW klantenservice
LEEUW zakelijk
LEEUW locaties
Over LEEUW
Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Online voortgang

Busrijbewijs vanaf 1 juli 2023

Wat verandert voor het busrijbewijs D?

De eisen voor het behalen van het rijbewijs D blijven hetzelfde. Het rijbewijs voor de bus bestaat nog steeds uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het belangrijkste verschil zit h’m in de opbouw en de inhoud van de verschillende theorie-examens.

Wat er verandert bij de theorie voor het busrijbewijs?

Tot 1 juli 2023 moest je voor een D rijbewijs zonder code 95 twee theorie-examens afleggen: RV1D en R2D. Voor een D rijbewijs met code 95 moest je drie theorie-examens afleggen: RV1D, V2D en V3D.

Vanaf 1 juli 2023 moet je voor een D rijbewijs zonder code 95 maar 1 theorie-examen afleggen: RVM1-D. Voor een D rijbewijs met code 95 moest je drie theorie-examens afleggen: RVM1-D, VM2-D en VM3-D. Inhoudelijk hebben er dus enkele verschuivingen plaatsgevonden. Bij RVM1-D wordt een ‘basis’ theoretische kennis van de aankomende buschauffeur verwacht. Deze kennis wordt verder uitgediept voor de buschauffeurs die beroepsmatig gaan rijden en dus code 95 nodig hebben. In het tweede theoretische examen VM2-D gaat het voornamelijk om diepgang over de techniek en het vervoer van passagiers. Bij het derde theoretische examen VM3-D gaat het voornamelijk om diepgang over de wetgeving en administratie.
De volgorde waarin je de theorie-examens VM2-D en VM3-D voor de vakbekwaamheid laat afnemen, maakt overigens niet uit.

Voor overgangsregelingen verwijzen we je naar de regelingen van het CBR.

Wat wijzigt er nog meer voor aankomende zakelijke buschauffeurs?

Zodra RV1D is gehaald mag de kandidaat starten met de praktijklessen. Ook de praktische toets bus en toets besloten terrein bus mogen al afgenomen worden.

Ons advies ten aanzien van nascholing

Een buschauffeur moet 35 uur nascholing volgen binnen een periode van vijf jaar om de code 95 te behouden. Wij adviseren om een buschauffeur jaarlijks minimaal zeven uur nascholing te volgen. Zo vindt er geen ‘piekbelasting’ op het einde plaats om alsnog de benodigde uren nascholing te halen.

Ben je al geregistreerd als zakelijke klant?

Je krijgt dan een eigen relatiemanager. Een relatiemanager monitort de status van de verschillende werknemers w.b. de uren nascholing. Een relatiemanager denkt mee in oplossingen die afgestemd zijn op jouw situatie. Wil je daar meer over lezen, kijk dan hier.

Wil je informatie over het busrijbewijs?

  USP
  Sinds 1962
  USP
  Lestijd is lestijd
  USP
  Altijd dezelfde instructeur
  USP
  Snel starten
  USP
  Beste opleider 2022
  USP
  Online voortgang