LEEUW klantenservice
LEEUW zakelijk
LEEUW locaties
Over LEEUW
Sinds 1962
Lestijd is lestijd
Altijd dezelfde instructeur
Snel starten
Beste opleider 2022
Online voortgang

Deze code 95 nascholingen dragen bij aan de veiligheid van bus- en vrachtwagenchauffeurs.

Er zijn verschillende code 95 nascholingen die bijdragen aan de veiligheid van beroepschauffeurs op de weg en bij hun werkzaamheden. In deze blog leggen wij graag uit welke nascholingen specifiek gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid. Investeer in de veiligheid van de chauffeurs!

De veiligheid van chauffeurs gaat niet alleen over verkeersveiligheid. Het gaat om het gehele proces dat voorafgaat aan het transport. Denk hierbij aan de werkzaamheden in opslaglocaties en de loodsen alsmede aan het laden en lossen van goederen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de veiligheid tijdens deze activiteiten. Deze werkzaamheden brengen risico’s met zich mee die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en veiligheid van de chauffeurs. Het waarborgen van veilige werkmethoden is cruciaal om ongevallen en letsel te voorkomen. Door chauffeurs op te leiden en het bewustzijn te creëren rondom veiligheid, ontstaat een gezonde werkomgeving.

Veiligheid op de weg

Veilig werken langs de weg U37

De nascholing ‘Veilig werken langs de weg‘ richt zich op het ontwikkelen van de nodige kennis en vaardigheden om veilig te kunnen werken langs de weg. De nascholing behandelt onderwerpen zoals verkeersveiligheid, risicobeheer, verkeersregels en het veilig uitvoeren van werkzaamheden op of nabij de weg. Het doel is om chauffeurs bewust te maken van de potentiële gevaren en hen te voorzien van de benodigde tools om veilig te kunnen werken in deze situaties.

Veilig werken met de vrachtauto W07

De code 95 nascholing ‘Veilig werken met de vrachtauto‘ is gericht op het ontwikkelen van de nodige kennis en vaardigheden om veilig te kunnen werken met een vrachtauto. De nascholing behandelt onderwerpen zoals ladingzekering, ergonomie, veilig manoeuvreren en het voorkomen van ongevallen tijdens werkzaamheden met de vrachtauto. Het doel is om chauffeurs bewust te maken van de risico’s en hen te voorzien van de juiste technieken en richtlijnen om veilig en efficiënt te werken met de vrachtauto.

ADR U01

De nascholing ADR is verplicht voor iedere chauffeur die gevaarlijke stoffen transporteert. Bij LEEUW opleidingen kun je verschillende ADR opleidingen volgen: ADR basis, ADR verlenging, ADR basis + tank, ADR basis + tank verlenging, ADR klasse 1 en klasse 7. Het is mogelijk om meteen erna het examen voor het certificaat te doen.

Verkeerseducatie U47

Deze nascholing zorgt voor een diepgaand begrip van verkeersregels en -voorschriften. Het omvat onderwerpen zoals verkeersborden, voorrangssituaties, verkeersveiligheid op rotondes, veilig inhalen en het navigeren door complexe verkeerssituaties. De veiligheid in het verkeer wordt vergroot en door een beter inzicht in verkeerssituaties kunnen chauffeurs beter handelen.

Winterdienst U38

Deze nascholing behandelt de uitdagingen van het rijden in winterse weersomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs die werkzaam zijn in de sector van de winterdienst, zoals sneeuwruimen, gladheidsbestrijding. Deze nascholing is gericht op het verstrekken van technieken voor veilig rijden in slecht weer, het aanpassen van de rijstijl aan de omstandigheden en het omgaan met verminderde zichtbaarheid.

Veiligheid in een breder perspectief

Sociale veiligheid en omgaan met agressie U15

Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om sociale veiligheid te waarborgen en effectief om te gaan met agressieve situaties staat centraal. De nascholing behandelt onderwerpen zoals conflictbeheersing, communicatietechnieken en het herkennen en omgaan met agressief gedrag. Het doel is om chauffeurs te voorzien van de juiste handvaten om veilig en professioneel te reageren op sociale uitdagingen en agressie. Hierdoor zijn chauffeurs in staat om escalaties te voorkomen en een veilige werkomgeving te behouden.

Techniek en veiligheid U39

Deze code 95 nascholing is gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden met betrekking tot techniek en veiligheid van het voertuigen. De nascholing behandelt onderwerpen zoals voertuigtechniek, preventief onderhoud, veiligheidsvoorschriften en het herkennen van technische problemen. Het doel is om chauffeurs in staat te stellen veilig en efficiënt met hun voertuigen om te gaan, mogelijke technische problemen te herkennen en hier adequaat op te reageren om de veiligheid op de weg te waarborgen.

EHBO chauffeurs U21

Deze nascholing richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis voor het omgaan met noodsituaties op de weg. Het omvat training in EHBO, het veilig evacueren van passagiers in geval van nood, en procedures voor het melden van ongevallen en incidenten.

Lading zekeren U03

Deze nascholing richt zich op de juiste technieken en procedures voor het laden, vervoeren en lossen van goederen. Het omvat kennis over ladingzekering, gewichtsverdeling, stabiliteit van de vracht en het voorkomen van verschuiving of vallen van de lading tijdens het transport.

Criminaliteitspreventie U07

Criminaliteit binnen de transportbranche veroorzaakt veel schade en kost de sector veel geld. De nascholing ‘Criminaliteitspreventie’ leert beroepschauffeurs kennis en vaardigheden om risico’s te herkennen en te vermijden. Chauffeurs zijn zich namelijk lang niet altijd bewust van risico’s. Door deze nascholing vergroot het veiligheidsgevoel van chauffeurs. Tevens verkleint de kans dat jij of je medewerkers doelwit worden van criminelen.

Door het volgen van deze nascholingen kunnen chauffeurs hun kennis en vaardigheden vergroten. Beroepschauffeurs zijn hierdoor beter voorbereid op verschillende verkeerssituaties op de weg en de veiligheid bij het uitvoeren van werkzaamheden voorafgaand of na het transport verbeteren aanzienlijk.

De keuze van een nascholing is voor iedere chauffeur van de bus of de vrachtwagen persoonlijk. Wij geven graag advies voor het maken van de juiste afweging hierin en kunnen je bedrijf daarin ontzorgen. Neem contact met ons op zodat we je meteen kunnen helpen. Tot snel!

> Lees ook onze blog over welke code 95 nascholingen bijdragen aan een goede gezondheid van chauffeurs.

Wil je meer informatie over code 95 naschilingen mbt veiligheid

  USP
  Sinds 1962
  USP
  Lestijd is lestijd
  USP
  Altijd dezelfde instructeur
  USP
  Snel starten
  USP
  Beste opleider 2022
  USP
  Online voortgang